Thời trang Unisex là gì?

Thời trang Unisex là gì?

Thuật ngữ “unisex”, sự kết hợp giữa uni (liên kết) và sex (giới tính), được dùng để chỉ những thứ được thiết kế phù hợp với cả hai giới, mang tính chất phi giới tính. Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên năm 1968 trong cuốn “Cuộc sống”, tạp chí Mỹ nổi tiếng được […]

Read more